FANDOM


Ten artykuł należy do starego kanonu.

Timurydzcy separatyści - dwudziestotysięczna armia buntowników, która została sformowana na Krymie, po zajęciu przez to państwo części ziem ludu Timurydów. Żądali oni powrotu utraconych prowincji do ich państwa. Są jednymi z żołnierzy wygnanych

Na początku Niedźwiedź ignorował ich, a nawet się z nich naśmiewał, jednak w krótkim czasie stali się dominującą siłą w swoim regionie, łupiąc ziemię m.in. Gruzji i Afganistanu. Po udanym podboju, zawsze wracali z powrotem na Krym, niczym regularna armia. Swoją skuteczność zawdzięczali umiejętnemu przemieszczaniu się, które polegało na chodzeniu tylko wzdłuż rzek oraz górami. Do dziś są uważani za najgroźniejszą bandę buntowników w historii, ponieważ nie zostali pokonani.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.